Partners

Czech Republic

Alexim s.r.o.
Václavková 2, Praha 6, CZ 16 000

tel.: +420 233 337 206
mobil: +420 731 791 924
fax: +420 233 337 222

Hungary

stageshop

Corvin tér 6., H-1011 Budapest

phone: +36 1 201 5700,

cell: +36 20 418 9015

homepage


AER Bt.

Kiss Erno u. 3/a. 418
H-1046 Budapest, Hungary
tel: +36 30 397 4378

Serbia

Music AP
Sutjeska 5.
24413 Palic, Serbia

www.musicap.rs
office@musicap.rs
+381 24 539-395

Slovakia

MUSICMANIA s.r.o.

Slovenského národného povstania 44,
965 01 Žiar nad Hronom, Slovakia
Telefon 0907/ 414 214